HyeVotes

Լոս Անճելոս

Փոստով Քուէարկութիւնը

Գրանցուած բոլոր ընտրողներուն ուղարկուած է Քուէարկել Փոստի Հասցէով Հաստատման Ծանուցմամբ՝ տեղեկութիււնները, թէ ինչպէս կարելի է քուէարկել նոյեմբեր 3, 2020ին Ընդհանուր ընտրութիւններուն:

 

Եթէ վերջերս տեղափոխուած եք, դուք կրնաք հեշտութեամբ թարմացնել ձեր հասցէն ՝ լրացնելով քուէարկութիւնը փոստի հասցէով հաստատման ծանուցմամբ եւ զայն փոստով ուղարկել:

 

Եթէ ձեր հասցէն չէ փոխուած, ապա ոչ մէկ բան անհրաժեշտ է ընել: Թէեւ մենք միշտ ընտրողներուն կը խրախուսենք ստուգել իրենց գրանցման տեղեկութիւնները մեր Գրանցման Կարգավիճակի Սարքը:

Կան բազմաթիւ տարբերակներ, թէ ինչպէս վերադարձնել ձեր քուէաթերթիկը.

  • Փոստով՝ յիշէ, որ դրոշմաթուղթով առաքում անհրաժեշտ չէ
  • Անձամբ Քուէարկել՝ Փոստարկղի տեղադրման վայրը
  • Լոս Անճելոսի Վարչաշրջանի ցանկացած Քուէարկութեան Կեդրոնը:

 

Եթէ ձեր քուէաթերթիկը յետնշուած է Ընտրութեան Օրուան եւ մեր Բառանմունքէն 17 օրուայ ընթացքին ստացուած է, մենք կը քննարկենք, կը հաստատենք եւ կը հաշուարկենք այդ քուէաթերթիկը:

Ստանալ անձնական գրառում հաղորդագրութիւններ, նամակներ կամ/եւ բջիջային հեռաձայնի պատգամներ, բաժանորդագրուելով «Ուր Է Իմ Քուաթերթիկը»: Այս անվճար ծառայութիւն է, որ հասանելի է բոլոր գրանցուած ընտրողներուն, որ Ձեզ հնարաւորութիւն  կու տայ թարմացնել տեղեկատուութիւն, թէ ուր կը գտնուի ձեր քուէաթերթիկը եւ երբ կրնաք ակնկալել այն ստանալու մասին:

 

Բաժանորդագրուիլ՝ Քուէաթերթիկ ԹՐԱՔՍ-ին

Ընտրողները կրնան ստուգել իրենց քուէաթերթիկի կարգավիճակը` հաստատելու, թէ արդեօք այն ստացուած եւ բարձրացած է մեր Քուէարկութիւն Փոստի Կարգավիճակի Սարքի միջոցով

Լոս Անճելոսի Վարչաշրջանը կ’ապահովէ լիարժէք լեզուական ծառայությիւններ եւ / կամ աջակցութիւն մինչեւ 18 բազմալեզու լեզուներով:

 

Ձեր քուէաթերթիկը կամ ընտրական նիւթերը այլ լեզւով յայցելու համար հեռաձայնել մեր Բազմալեզու ծառայութիււններու  բաժինը՝ (800) 815-2666, եւ ընտրել տարբերակ 3:

Եթէ ձեր քուէարկութեան փոստի միջոցով վերադարձի ծրարին վրայ ստորագրութիւնը չի համընկնիր,  այն ինչ առկայ է մեր ընտրողներու գրանցման տուեալներու շտեմարանի համաձայն  կառավարութիւնը ձեզ փոստով կը տեղեկացնէ եւ կը խնդրէ լրացնել եւ վերադարձնել Ստորագրութեան Ստուգման Յայտարարութիւնը:

 

Եթէ ձեր քուէաթերթիկը փոստով  ետ վերադառնայ առանց ծրարը ստորագրելու, մենք ձեզ կ’ուղարկենք այլ  փաստաթուղթ մը, որ կը կոչուի «Չստորագրուած Քուէաթերթիկ», խնդրելով ձեր ստորագրութիւնը:

 

Ձեր ստորագրութիւնը անհրաժեշտ է` ստուգելու ձեր ինքնութիւնը եւ քուէաթերթիկը մշակելու համար: Դուք ունիք մինչեւ 28 օր Ընտրութիւններու Օրէն ետք յայտարարութիւնը վերադարձնելու համար, որպէսզի ձեր քուաթերթիկը վերամշակուի:

Անձամբ Քուէարկութիւնը

Ընթացքի մէջ է նախագահական ընդհանուր ընտրութեան համար քուէարկութեան կենդրոններու հաւաքագրումը եւ ընտրութիւնը: Վայրերը հասանելի կ’ըլլան այս էջի վրայ հոկտեմբերի սկիզբը:

Ընտրութեան կեդրոններու տեղերը կը տպագրուին ձեր Ընտրանքային քուէաթերթիկի վրայ նաեւ Ընտրողներու կեդրոնի գրացուցակը կ’ուղարկուին փոստով, ուր կը նշուին ընտրութիւններու բոլոր տեղերը:

Քուէարկողները կ’ունենան 10 օր անընդմէջ եւ Ընտրութեան Օրը անձամբ մասնակցելու որեւէ ցանկացած ընտրական կեդրոն մը Վարչաշրջանին մէջ:

 

Ընտրեալ  Քուէարկութեան Կեդրոնները հասանելի կ’ըլլան շաբաթ օրը, հոկտեմբերի 24-ին:

Քուէարկութեան բոլոր կեդրոնները կը բացուին  ուրբաթ, հոկտեմբեր 30-էն սկսեալ:

 

Քուէարկութեան Կեդրոնները բաց կ’ըլլան  ամէն օր` առաւօտեան ժամը 10-էն մինչեւ երեկոյեան 7-ը, կանուխ քուէարկութեան պարագային: Ընտրութիւններու Օրը քուէարկութեան կեդրոնները բաց կ’ըլլան առաւօտեան ժամը 7-էն մինչեւ երեկոյեան 8-ը:

Ձեր առողջութիւնն ու անվտանգութիւնը մեր առաջնահերթութիւնն են: Մասնակից քուէարկութեան բոլոր կեդրոնները կը հետեւին նահանգի եւ շրջանի հանրային առողջութեան եւ անվտանգութեան ուղեցոյցերուն, ինչպիսիք են

 

  • Դիմակներ եւ ձեռնոցներ կրող ընտրողները (անհրաժեշտութեան պարագային դիմակներն ու ձեռնոցները  տրամադրելի կ’ըլլան)
  • Իւրաքանչիւր ընտրողէ ետք բոլոր մակերեսներն ու քուէաթերթիկները նշման սարքերու վրայ կը սրբուին եւ կը մաքրուին
  • 6 ոտք հեռաւորութեան  պահպանում
  • Ընտրական աշխատողները, պաշտպանիչ ձեռնոցներ եւ դիմակներ կը կռեն

Քուէատուփերուն Տեղամասերը ընտրելը եւ հաւաքագրումը ընթացքի մէջ են Նախագահի ընդհանուր ընտրութիւններու համար: Տեղամասերը հասանելի կը դառնան ընտրութեան օրէն 30 օրեր առաջ:

 

Աւելի քան 300 երաշխաւորուած Քուէատուփեր պիտի ըլլան ամբողջ Վարչաշրջանին մէջ ՝ այս ընտրութիւններուն ձեր քուէարկած քուէաթերթիկները ապահով կերպով վերադարձնելու համար:

Նախքան ձեր Քուէաթերթիկը փոստի միջոցով ուղարկելը՝ ստուգել.

  1. Տեղադրել ձեր Քուէաթերթիկը Պաշտօնական Վերադարձի Ծրարին մէջ
  2. Ապահով կերպով կնքել Պաշտօնական Վերադարձի Ծրարը
  3. Ստորագրել եւ թուականը գրել Պաշտօնական Վերադարձի Ծրարի ետեւի մասը

Ինչպէ՞ս Ստուգել՝ Արդեօք Ձեր Քուէաթերթիկը ստացուած եւ Հաշուարկուած Է​

Ընտրողները կրնան ստուգել իրենց քուէաթերթիկի կարգավիճակը` հաստատելու, թէ արդեօք այն ստացուած եւ բարձրացած է մեր Քուէարկութիւն Փոստի Կարգավիճակի Սարքի միջոցով: Այս էջը հասանելի կ'ըլլայ քուէարկութենէն 30 օր առաջ: