HyeVotes

Լոս Անճելոս

Փոստով Քուէարկութիւնը

Լոս Անճելոսի բոլոր գրանցուած  ընտրողները պիտի ստանան իրենց Քուէաթերթիկը ընտրութիւններէն 29 օր առաջ: 

Կան բազմաթիւ տարբերակներ, թէ ինչպէս վերադարձնել ձեր քուէաթերթիկը.

  • Փոստով՝ յիշէ, որ դրոշմաթուղթով առաքում անհրաժեշտ չէ
  • Անձամբ վերադարձնել՝ Փոստարկղի տեղադրման վայրը
  • Լոս Անճելոսի Վարչաշրջանի որեւէ ցանկացած Քուէարկութեան Կեդրոնը:

 

Եթէ ձեր քուէաթերթիկները պէտք է ստացուի առաւելագոյն ընտրութիւններէն 7 օր ետք որպէսզի ան ընդունուի:

Ստանալ անձնական գրառում հաղորդագրութիւններ, նամակներ կամ/եւ բջիջային հեռաձայնի պատգամներ, բաժանորդագրուելով «Ուր Է Իմ Քուաթերթիկը»: Այս անվճար ծառայութիւն է, որ հասանելի է բոլոր գրանցուած ընտրողներուն, որ Ձեզ հնարաւորութիւն  կու տայ թարմացնել տեղեկատուութիւն, թէ ուր կը գտնուի ձեր քուէաթերթիկը եւ երբ կրնաք ակնկալել այն ստանալու մասին:

Բաժանորդագրուիլ՝ Քուէաթերթիկ ԹՐԱՔՍ-ին

 

Ընտրողները կրնան ստուգել իրենց քուէաթերթիկի կարգավիճակը` հաստատելու, թէ արդեօք այն ստացուած եւ բարձրացած է մեր Քուէարկութիւն Փոստի Կարգավիճակի Սարքի միջոցով

 

Լոս Անճելոսի Վարչաշրջանը կ’ապահովէ լիարժէք լեզուական ծառայությիւններ եւ / կամ աջակցութիւն մինչեւ 18 բազմալեզու լեզուներով:

 

Ձեր քուէաթերթիկը կամ ընտրական նիւթերը այլ լեզւով յայցելու համար հեռաձայնել մեր Բազմալեզու ծառայութիււններու  բաժինը՝ (800) 815-2666, եւ ընտրել տարբերակ 3:

Եթէ ձեր քուէարկութեան փոստի միջոցով վերադարձի ծրարին վրայ ստորագրութիւնը չի համընկնիր,  այն ինչ առկայ է մեր ընտրողներու գրանցման տուեալներու շտեմարանի համաձայն  կառավարութիւնը ձեզ փոստով կը տեղեկացնէ եւ կը խնդրէ լրացնել եւ վերադարձնել Ստորագրութեան Ստուգման Յայտարարութիւնը:

 

Եթէ ձեր քուէաթերթիկը փոստով  ետ վերադառնայ առանց ծրարը ստորագրելու, մենք ձեզ կ’ուղարկենք այլ  փաստաթուղթ մը, որ կը կոչուի «Չստորագրուած Քուէաթերթիկ», խնդրելով ձեր ստորագրութիւնը:

Ձեր ստորագրութիւնը անհրաժեշտ է` ստուգելու ձեր ինքնութիւնը եւ քուէաթերթիկը մշակելու համար: Դուք ունիք մինչեւ 28 օր Ընտրութիւններու Օրէն ետք յայտարարութիւնը վերադարձնելու համար, որպէսզի ձեր քուաթերթիկը վերամշակուի:

Նախքան ձեր Քուէաթերթիկը փոստի միջոցով ուղարկելը՝ ստուգել.

  1. Տեղադրել ձեր Քուէաթերթիկը Պաշտօնական Վերադարձի Ծրարին մէջ
  2. Ապահով կերպով կնքել Պաշտօնական Վերադարձի Ծրարը
  3. Ստորագրել եւ թուականը գրել Պաշտօնական Վերադարձի Ծրարի ետեւի մասը

Անձամբ Քուէարկութիւնը

Ընթացքի մէջ է  ընտրութեան համար քուէարկութեան կենդրոններու հաւաքագրումը եւ ընտրութիւնը: Վայրերը հասանելի կ’ըլլան այս էջի վրայ:

 

Ընտրութեան կեդրոններու տեղերը կը տպագրուին ձեր Ընտրանքային քուէաթերթիկի վրայ նաեւ Ընտրողներու կեդրոնի գրացուցակը կ’ուղարկուին փոստով, ուր կը նշուին ընտրութիւններու բոլոր տեղերը:

Ժամանակ շահելու համար, երբ հասնիք քվէարկութեան կեդրոնը կրնաք այս նոր ձեւը գործածել Quick Check-in Code:
 
Ձեր անձնական տուեալները արձանագրելով պիտի ստանաք յատուն նշան (barcode) ուր ձեր արձանագրութեան տուեալները կ’ըլլան: Այդ մէկը ցոյց տուէք աշխատակիցին որպէսզի ձեզ ներս ընդունի: Այդ նշանը նաեւ ձեր փոստով ստացած նամակներուն մէջ ալ պիտի տեղադրուի:

Քուէարկողները կ’ունենան 10 օր անընդմէջ եւ Ընտրութեան Օրը անձամբ մասնակցելու որեւէ ցանկացած ընտրական կեդրոն մը Վարչաշրջանին մէջ:

 

Քուէարկութեան Կեդրոնները բաց կ’ըլլան  ամէն օր` առաւօտեան ժամը 10-էն մինչեւ երեկոյեան 7-ը, կանուխ քուէարկութեան պարագային: Ընտրութիւններու Օրը քուէարկութեան կեդրոնները բաց կ’ըլլան առաւօտեան ժամը 7-էն մինչեւ երեկոյեան 8-ը: