HyeVotes

Alabama

Important Dates - Կարեվոր/Կարեւոր օրեր

Primary Election

Last Day to Register

Գրանցվելու վերջնաժամկետ / Արձանագրուելու Վերջին Օր ​

General Election

Last Day to Register

Գրանցվելու վերջնաժամկետ / Արձանագրուելու Վերջին Օր ​

October 19

Գրանցվելու վերջնաժամկետ

Արձանագրուելու վերջին օր

October 29

Քվեաթերթիկ պահանջելու վերջնաժամկետ

Քուէաթերթիկ պահանջելու վերջին օր

November 3

Ընտրությունների Օր

Ընտրութիւններու Օր